یک جمله انگلیسی هشت کلمه ای متشکل از تنها یک کلمه!
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٧  

بزرگترین جمله انگلیسی که تنها با استفاده از یک کلمه ایجاد شده جمله زیر است که تنها از کلمه Buffalo تشکیل شده است (لطفاً بوفالو نخوانید، تلفظ صحیح بافلو است) :

Buffalo buffalo, Buffalo bufallo buffalo, buffalo Buffalo buffalo.

این جمله از نظر گرامری صحیح است و در سال 1972 توسط William J. Rapaport مورد استفاده قرار گرفت.

کلمه buffalo دارای سه معنی متفاوت است:

  • شهر بوفالو (آبی)
  • حیوان بوفالو (جمع این کلمه نیز همان buffalo است و es جمع نمی گیرد) (قرمز)
  • فعل buffalo به معنای حمله کردن و هجوم بردن (که بی قاعده بوده و شکل pp آن نیز به همین صورت است) (سبز)

Buffalo buffalo, Buffalo bufallo buffalo, buffalo Buffalo buffalo.

در جمله فوق Buffalo buffalo (جاهایی که بوفالو باB بزرگ نوشته شده و کلمه بوفالوی بعدی) به معنای "بوفالوهای شهر بوفالو" است. حالا اگر عبارت بین کاماها را درنظر نگیریم معنی جمله این خواهد بود: "{برخی از}بوفالوهای شهر بوفالو به {برخی دیگر از} بوفالوهای شهر بوفالو حمله کردند."

اون عبارت داخل کاماها هم میگه که دسته اول بوفالوهای جمله فوق قبلاً مورد هجوم بوفالوهای دیگری از شهر بوفالو قرار گرفته اند. به این ترتیب معنی جمله فوق اینست که

"{برخی از}بوفالوهای شهر بوفالو ، {که قبلاً}بوفالوهای شهر بوفالو به آنها حمله کرده بودند، به {برخی} بوفالوهای شهر بوفالو حمله کرده اند." اوه

 

پانوشت:

لطفاً از این جمله برای سر کار گذاشتن استاد زبانتون استفاده نکنید.چشمک