مجبورم، می فهمی؟ مجبورم، مجبور!
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٩  

به یکی میگن اگه تو اقیانوس یه کوسه بیافته دنبالت چیکار می کنی؟
میگه میرم بالا درخت.
میگن آخه وسط اقیانوس که درخت نیست.
میگه مجبورم، می فهمی؟ مجبورم، مجبور.

جکش قدیمیه اما این عکس رو دیدم یاد این جک افتادم. دیدم بنده خدا همچین بیراه هم نگفته. آدم مجبور بشه رو آب هم می دوه!