شعر امیرالمومنین بر کفن سلمان!
ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٧  

نقل است آنگاه که سلمان فارسی از دنیا رفت امیرالمومنین علی علیه السلام بر کفن او این دو بیت شعر را نوشت:

 

وفدت علی الکریم بغیر زاد          من الحسنات والقلب السلیم

و  حمل  الزاد  اقبح  شیء            اذ     الوفود    علی  الکریم

 

مضمون شعر اینست که: بی زاد و توشه ای از حسنات و قلب سلیم به مهمانی کریم آمده ام. و زشت ترین کار اینست که در مهمانی کریم با خود توشه ببری.

 

مقبره سلمان فارسی علیه الرحمه در مدائن واقع در جنوب بغداد