به نام حق

تو جامعه امروز ما مسائلی هست که باید فریادشون زد. اما دریغ که مجال فریاد هم نیست. شاید اینجا، تو این دنیای مجازی بشه اونها رو فریاد کشید......

                                                   فریادی بی صدا

/ 5 نظر / 26 بازدید