چرا شلوغش میکنی؟ (تورم)

 

تابناک: نرخ تورم از 26 درصد گذشت.

الف: عبور نرخ تورم از 21 درصد.

 

فریاد بی صدا: بابا چرا شلوغش می کنید. اون بالایی ها که اینقدر دارن که 21 و 26 براشون فرقی نداره، این بیچاره بدبختها هم که دیگه اینقدر ندارن که 21 و 26 براشون فرقی نداره. خوب دیگه! حالا چرا هی وقت مردم رو با این اعداد الکی میگیرید.

 

پانوشت:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه سالجاری را 21.5 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100 = 1383 ( 359 قلم کالا و خدمت) در تیرماه 1387 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل1/26 درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال 1386 معادل 5/21 درصد است.

/ 0 نظر / 24 بازدید